Objednání

Jak se objednat

Stále bereme nové psí pacienty, kontaktujte nás!

K objednávání prosím využijte primárně emailovou adresu info@dogrepair.cz. Téměř celý den cvičíme a telefony stíháme brát jen omezeně. Do emailu prosím uveďte tyto informace:

  • plemeno a stáří psa
  • zdravotní potíže a VŽDY přiložte lékařskou zprávu
  • dále uveďte vaše časové možnosti (dopoledne/odpoledne)
  • a kontakt na vás, včetně telefonního čísla.

Pořadí objednávání určujeme my, absolutní přednost mají pacienti s neurologickými problémy, pacienti po operacích, zákrocích a traumatech.

V případě, že se nemůžete na objednaný termín dostavit, ihned tuto skutečnost sdělte telefonicky, mailem nebo sms zprávou. Pokud bude termín zrušen v kratším čase než 24 hodin před termínem, bude vám návštěva účtována.

Děkujeme za pochopení
tým dogRepair